Bilişim altyapınızın sanallaştırılması mevcut donanımlarınızın verimliliğinin, utilizasyon ve esnekliğinin arttırılmasının yanı sıra maliyetlerinizin azaltılmasını da sağlayacaktır.  Araştırmalar göstermektedir ki dünyada mevcut sunucuların işlem gücünün sadece %5 ile %10 oranında aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu sebeple altyapıya alınan ürünler ciddi olarak atıl bir kaynak oluşturmaktadır.  Ayrıca oluşan yapının karmaşık ve zor yönetilebilen bir hale gelmesi sebebiyle sıkıntılar yaşanmaktadır.

Makro BT , alanında lider iş ortaklarıyla iş birliği içinde kurumlara en uygun teknolojilerle çözüm sunar. Önerilen çözümler, mühendislik, test ve onay aşamalarından geçirilerek çözüm standardına uygunlukları açısından onaylanır. Böylece yapıyı oluşturan tüm parçaların verimli bir şekilde çalıştığı garantilenebilir.

Sanallaştırma Çözümlerimizi alttaki başlık altında ayrı ayrı çözümlendiriyoruz.
  • Sunucu Sanallaştırma
  • İstemci Sanallaştırma
  • Ağ Sanallaştırma
  • GPU Sanallaştırma
Neden Sanallaştırma
  • Fiziksel altyapı maliyetlerini azaltır.
  • İş sürekliliği ve verimlilik sağlar.
  • Operasyonel etkinliğe ulaştırır.