Tahminlerin ötesinde büyüyen ve yönetilmesi daha da güçleşen dijital veriler depolama ve güvenlik önlemleri konusunda uzmanlaşma zorunluğu oluşturmuştur. Veri depolama sistemlerinde trend; farklı uygulamaları, değişen is yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri destekleyen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek verinin güvenliği, farklı protokoller (FC, iSCSI, NFS, CIFS) ile erişilebilirliği, farklı teknolojilerin bir arada kullanımı ve yönetilebilirliği

Makro BT ; sahip olduğu uzmanlık ve tecrübeleri ile HP, Dell, EMC gibi lider üreticiler başta olmak üzere, veri depolama ve yedekleme üniteleri kullanarak müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği depolama üniteleri (storage), veri depolama ağları (SAN) mimarilerini oluşturup profesyonel çözümler üretmektedir. Bu sayede güvenilir, konsolide edilmiş, hızlı erişilebilir bir ortamda toplanan veriler yönetilebilir hale gelmektedir.